A&C Đăng nhập Diễn đàn

English Tiếng Việt
Thăm dò
Bạn biết đến A&C qua
Báo chí
Internet
Ti vi & truyền thanh
Khác
 
Số lượt truy cập:359319
A&C, Sức mạnh từ cách làm mới

Trung tâm Nghiên cứu, Hỗ trợ và Phát triển Văn hóa (viết tắt là A&C) là tổ chức nghiên cứu, tư vấn và điều phối hợp tác, đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, tổ chức nghệ thuật, các cộng đồng và đối tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Trung tâm vận hành theo mô hình “cánh tay nối dài” của ngành văn hoá - thông tin cho sự phát triển trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật.

Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 527/QĐ - LHH ngày 11 tháng 5 năm 2005 của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động số A- 371 của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 6 tháng 6 năm 2005. Các hoạt động của A&C không nhằm mục đích lợi nhuận

Chức năng, Nhiệm vụ Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm A&C
Các lĩnh vực hoạt động Các lĩnh vực hoạt động của A&C
Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức của Trung tâm A&C
Liên kết
Tiêu điểm
Triển lãm gốm Trần Độ tại Văn Miếu
"Biên soạn giáo trình quản lý văn hoá nghệ thuật "
Nâng cao năng lực và thực hành về giới thông qua phương pháp tiếp cận nhân học văn hoá, tạo sự chuyển biến đổi mới hoạt động của bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam
Nâng niu giá trị văn hoá phi vật thể
Nhận xét mùa giải 2009 - Hội Văn Nghệ dân gian Việt Nam
Khoá học Bảo tàng và thể hiện trong các xã hội đa văn hoá
Lý thuyết Nhân học thế kỷ XIX (phần 2)
Trung tâm A&C họp tại Huế
“Đạo Mẫu hướng con người đến cõi sống”
Khoá học “Lãnh đạo, Quản lý và Suy nghĩ chiến lược”
Khoá tập huấn “Bảo tàng trước thách thức của thế kỷ XXI”
Khoá học “Xây dựng Ý tưởng và Phát triển Trưng bày”
Tìm kiếm